Miega Bads

February 8, 2022


1.
Vēl viena nakts un lejā krīt mans lifts.
Tas stāsts jau ir vecs, lec kā saskrāpēta plate.
Sveša seja atspulgā skatās manā virzienā.
Tas neesmu es pats, šajā ādā man nav vietas.


Chorus:
Ļaujiet man!
Pamosties, kad būs nedēļa cauri jau,
Atvērt acis, kad visi jau prom.
Ļaujiet man! Palikt te sapnī.
Ārā klejo mans miega bads.


2.
Ir pagājis gads, nav mainījies nekas,
Stāv kalendārs vecs un nenoplēstas dienas.
Svešas ēnas istabā notur mani nomodā
Tas neesmu es pats,
Kas gan dzīvo man zem ādas?


Chorus:
Ļaujiet man!
Pamosties, kad būs nedēļa cauri jau,
Atvērt acis, kad visi jau prom.
Ļaujiet man! Palikt te sapnī.
Ārā klejo mans miega bads.

Bridge:
Mani medī mans miega bads
(mani medī mans miega bads)
Mani medī mans miega bads
(mani medī, mani medī, mani medī mans miega bads)

Modīšos, kad būs nedēļa cauri jau,
Vēršu acis, kad visi būs prom.


Chorus: x2

Outro:
Modīšos, kad būs nedēļa cauri jau,
Vēršu acis, kad visi būs prom…