Ejot Garām

February 15, 2018

Piedz: x2
Ejot garām ieskatos
Tavās acīs pasmaidot
Un tās sauli atstaro
Mani apžilbinot

1.
Asfalta ceļš
Dienu dienās un steigā
Paslīd kā vējš
Tūkstošu sejās
Mašīnas peļķēs brauc un tās plēš
Es joprojām
Savās domās

Lai arī kāda man nāktu pretī
Es savam prātam ļaušu Tevi ieraudzīt

Piedz: x2
Ejot garām ieskatos
Tavās acīs pasmaidot
Un tās sauli atstaro
Mani apžilbinot

2.
Citi smaidus dzēš
No cilvēku lūpām
Pie grāmatām sēž
Un kafijām rūgtām
Mašīnas peļķēs brauc un tās plēš
Es joprojām
Savās domās

Lai arī kāda man nāktu pretī
Es savam prātam ļaušu Tevi ieraudzīt

Piedz: x4
Ejot garām ieskatos
Tavās acīs pasmaidot
Un tās sauli atstaro
Mani apžilbinot

Lai arī kāda man nāktu pretī
Es tikai Tevi Tevi Tevi spēšu ieraudzīt